Patent 

 

Bir ürün veya yöntemin yapılmasını yeni ve teknik bir yolla tanımlayan bir buluşu 3. kişilerin izinsiz kullanımlarına karşı tanınan koruma hakkıdır.  Söz konusu yol, çoğu zaman teknik bir sorunun çözümüdür. 

 

Buluş Nedir?

 

Yeni ve benzersiz bir cihaz, yöntem, bileşik, süreç, bir makine veya ürüne ait bir geliştirme veya bir yöntemin gerçekleştirilmesi için alternatif bir yoldur. 

 

Patent Verilebilirlik Şartları

 

Bir buluşun patent tescili ile korunabilmesi için;

 

* buluş konusunun patent tescili ile korunabilir konular arasında olması,

* yeni olması,

* buluş basamağı içermesi ve

* sanayiye uygulanabilir olması

 

gerekmektedir. 

 

Patent belgeleri her bir ülkenin kendi ulusal sınırı içinde olmak üzere belirli bir süre için geçerlidir. Patent belgeleri genellikle her ülkenin kendi ulusal ofisi veya bir bölgesel ofis tarafından tescil edilmektedir. Patent belgesi Türkiye’de Türkiye sınırları içerisinde 20 yıl süre ile koruma sağlamaktadır. 

 

Patentin Sağladığı Haklar

 

Patent belgesi başvuru sahibine kendi izni olmadan üçüncü kişilere buluşu üretmesini, kullanmasını ve/veya satmasını önleme hakkı sunmaktadır.

Buluşlarınızı bize bu form ile iletebilirsiniz:

Ön Araştırma

 

Bir patent başvurusu yapılmadan önce başvurunun oturtulacağı zeminin belirlenebilmesi için ön araştırma yapılması çok önemlidir.  Zira ön araştırma ile buluşların yenilik ve buluş basamağı kriterlerine uyum sağlayıp sağlamamaları konusunda yorum yapılabilmektedir.

 

Araştırma sonrasında bu kriterlere uyum konusunda buluştan şüphe edilirse buluşun içeriğinin başvuru yapılmadan önce değiştirilebilmesi imkânı doğmaktadır. Bu durumda da zaman ve maliyet açısından avantaj sağlanmaktadır. Firmamızda buluşunuza en uygun koruma kapsamının belirlenebilmesi için başvuru öncesinde bir ön araştırma çalışması ve bulunan sonuçlara göre tarifname yazım çalışması yürütülmektedir. Ön araştırma çalışması milyonlarca veriyi içeren özel patent veri tabanlarında ve özel kriterler kullanılarak profesyonelce yapılmaktadır.

Başvuru

 

Yapılan ön araştırma sonrasında buluşun açıklandığı bir TARİFNAME metni ve metin içerisinde koruma kapsamını belirleyen bir İSTEMLER bölümü hazırlanmakta ve söz konusu metin ile istenen başvuru yapılmaktadır.

 

Başvuru resmi ücretleri için bakınız

Vekaletnameyi buradan indirebilirsiniz.

Tescil

 

Başvuru yapıldıktan sonra başvurunun son durumu, inceleme raporları, tescil kararı gibi resmi ofis kararları ve süreçler konusunda başvuru sahibine her aşamada bilgi verilmektedir.

Yayın Takibi

 

Patent başvurusu yapıldıktan sonra başvurusu yapılan buluşun ilgili olduğu teknik alana dair resmi ofis bültenleri takip edilerek her ay başvuru sahibine 3. kişilerin yapmış olduğu başvurular ile ilgili gözlem hizmeti verilmektedir.

 

Ayrıca müşterilerimizin takip edilmesini istediği konular ve/veya firmalar ile ilgili düzenli olarak resmi bültenlerden yayın takibi yapılarak müşterilerimiz bilgilendirilmektedir.

İtiraz - Görüş Bildirme

 

Gözlem hizmeti sonucunda müşterilerimizin itiraz etmek veya görüş bildirmek istedikleri başvurular için süresi içerisinde itiraz/görüş dokümanı hazırlanarak resmi kuruma sunulmaktadır. 

Yurtdışında Başvuru

 

Bir patent başvurusu yapıldıktan sonra 12 ay içerisinde bir başka ülkede ilk başvuru tarihi hakkı saklı kalmak üzere (buna rüçhan hakkı denir) başvuru yapılması mümkündür. 

 

Müşterilerimizin koruma istedikleri ülkelerle ilgili bilgi müşterilerimize iletilerek yurt dışı başvuru süreci firmamız tarafından özenle yürütülmektedir

Taksitler

 

Bir patent başvurusu yapıldıktan sonra ilgili yıldan sonraki her yıl belirli bir süre içerisinde ilgili resmi kuruma taksit ödenmesi gerekmektedir. Söz konusu takip ve ödeme işlemi firmamız tarafından yürütülmektedir.

Patentler