Ön Araştırma

 

Türkiye'de Faydalı model başvuruları için resmi ofis olan Türk Patent Enstitüsü tarafından bir yenilik incelemesi yapılmamaktadır. Ancak faydalı model başvurusu yapılacak olan buluşun yeni olması gerekmektedir. Bununla birlikte faydal model başvuruları için buluş basamağı  şartı aranmamaktadır.

 

Faydalı model başvurusu yapılacak buluşa önceden yapılacak bir yenilik araştırması ve alınacak tedbirler ile başvurunun yeniliğine karşı gelecek itirazlar ve belge sonrası belgeye karşı açılabilecek davalar aşılabilir.

Başvuru

 

Yapılan ön araştırma sonrasında buluşun açıklandığı bir TARİFNAME metni ve metin içerisinde koruma kapsamını belirleyen bir İSTEMLER bölümü hazırlanmakta ve söz konusu metin ile istenen başvuru yapılmaktadır.

 

Başvurunuzun yapılabilmesi için gerekli olan buluş bildirim formu ve vekaletnameye aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Tescil

 

Başvuru yapıldıktan sonra başvurunun son durumu, resmi ofis kararları ve süreçler konusunda başvuru sahibine her aşamada bilgi verilmektedir.

Yayın Takibi

 

Faydalı Model başvurusu yapıldıktan sonra başvurusu yapılan buluşun ilgili olduğu teknik alana dair resmi ofis bültenleri takip edilerek her ay başvuru sahibine 3. kişilerin yapmış olduğu başvurular ile ilgili gözlem hizmeti verilmektedir.

 

Ayrıca müşterilerimizin takip edilmesini istediği konular ve/veya firmalar ile ilgili düzenli olarak resmi bültenlerden yayın takibi yapılarak müşterilerimiz bilgilendirilmektedir.

İtiraz-Görüş Bildirme

 

Gözlem hizmeti sonucunda müşterilerimizin itiraz etmek veya görüş bildirmek istedikleri başvurular için süresi içerisinde itiraz/görüş dokümanı hazırlanarak resmi kuruma sunulmaktadır. 

Yurtdışında Başvuru

 

Bir faydalı model başvurusu yapıldıktan sonra 12 ay içerisinde bir başka ülkede ilk başvuru tarihi hakkı saklı kalmak üzere (buna rüçhan hakkı denir) başvuru yapılması mümkündür.

 

Müşterilerimizin koruma istedikleri ülkelerle ilgili bilgi müşterilerimize iletilerek yurt dışı başvuru süreci firmamız tarafından özenle yürütülmektedir.

Taksitler

 

Bir faydalı model başvurusu yapıldıktan sonra her yıl belirli bir süre içerisinde ilgili resmi kuruma taksit ödenmesi gerekmektedir. Söz konusu takip ve ödeme işlemi firmamız tarafından yürütülmektedir.

Sözleşmeler

 

Faydalı model belgesinin kullanım hakkı, lisans veya devir sözleşmesi ile kişi ve/veya firmalara verilebilir. Bu konuda firmamız danışmanlık hizmeti vermektedir.

Faydalı Model