GİRİŞ

 

Markalar;Sunulan mal veya hizmetleri diğerlerinden ayırt etmemizi sağlayan görsel veya duyumsal işaretlerdir. Söz konusu işaretler 2 veya 3 boyutlu olabilmekte, harfler, sayılar, çizimler, logolar, resimler ve hatta seslerden oluşabilmektedir. 

 

Markalar, Türkiye’de 6769  Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile  korunmaktadır. 

Ön Araştırma

 

Marka ön araştırması; tescili istenecek markanın aynısının veya benzerinin olup olmadığının araştırılmasıdır. Bir marka başvurusu öncesinde uzman bir marka vekili tarafından yapılacak bir araştırma, başvuru süreci içerisinde doğabilecek sorunları aşabilme imkânı sağlamaktadır.  

 

Tescili istenen marka yurt dışında da kullanılacaksa kullanılacağı ülkede de araştırılarak tescil edilmesi aynı şekilde başvuru süreci içerisinde başvuru yapılan ülkelerde de oluşabilecek sorunları doğmadan aşabilme imkânı sağlamaktadır.  

Başvuru

 

Marka başvurusu, marka örneği ve gerekli belgeler ile Türkiye’nin ilgili resmi kurumu olan Türk Patent Enstitüsü’ne yapılmaktadır.

 

Başvuru için gerekli belgeler: 

 

* Marka örneği

* Başvuru yapılmak istenen Nis sınıfları (Markanın kullanılmak istenildiği mal ve/veya            hizmet alanlarını belirten sınıflardır)

* Başvuru sahibi bilgileri

* Başvuru sahibi tarafından imzalı vekaletname

 

Tescil

 

Marka başvuruları, tescil aşamasına kadar vekilliğini yürüttüğümüz müşterilerimiz adına firmamız tarafından özenle takip edilmekte ve başvurudan tescile kadar sürecin her aşamasında başvuru sahibine bilgi verilmektedir. 

 

Türk Patent Enstitüsü'nde süreç başvurudan tescile kadar ortalama 1 - 1,5 yıl sürmektedir. 

Başvurular için gerekli vekaletnameye buradan ulaşabilirsiniz.

Yayın Takibi

 

Tescil edilen markanın haklarının korunabilmesi için resmi marka bülteninde her ay yayınlanan marka başvuruları takip edilerek birebir aynı veya benzer olan markalar belirlenmekte ve vekillik hizmeti verdiğimiz müşterilerimize konu ile ilgili bilgi verilmektedir.

 

İtiraz

 

Yayın takibi ile resmi marka bülteninden saptanan aynı veya benzer markalar için müşterimizin onayı ile birlikte yasal süreleri içerisinde ve gerekçeleri ile birlikte itirazlar hazırlanarak ilgili mercilere itirazları yapılmaktadır. Bu itirazlar ile aynı veya benzer markaların reddini talep etmek mümkündür.

Yurt Dışında Başvuru-Tescil

 

Marka tescilinin sağladığı koruma, markanın tescil edildiği ülkede geçerlidir. Bu nedenle ilgili marka adı altında yurt dışında herhangi bir şekilde ticari olarak kullanılacak örneğin ihraç edilecek ürün ve hizmetler için markayı yurt dışında da tescil ettirmek çok önemlidir.

 

Yurt dışı işlemleri için firmamız yurt dışındaki partnerleri ile özenle hizmet vermektedir. Yurt içinde tescil belgesi ile sağlanan korumanın diğer ülkelerde de sağlanabilmesi için koruma düşünülen ülkelerde ulusal, bölgesel ve/veya uluslararası başvuru yapılabilir. Bu başvurular Türkiye’nin de dâhil olduğu uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılmaktadır.

Yenileme

 

Tescil edilen markanın 10 yıllık dönemlerle yenilenmesi halinde marka, sahibine zaman sınırlaması olmayan koruma sağlamaktadır.

 

Yenileme süreleri firmamız tarafından müşterilerimiz için takip edilerek yenileme süresi gelen markalar, müşterilerimize periyodik olarak bildirilmektedir.

Sözleşmeler

 

Markanın kullanım hakkı, lisans veya devir sözleşmesi ile kişi ve/veya firmalara verilebilir.

 

Bu işlemler markanın tüm sınıfları için veya kısmi olarak yapılabilmektedir. Bu konuda firmamız danışmanlık hizmeti vermektedir.

Marka