Tasarım;

 

Bir nesnenin dekoratif veya estetik görünüşüdür. Tasarımlar tekstil desenleri gibi 2 boyutlu olabileceği gibi herhangi bir endüstriyel ürünün 3 boyutlu görünüşü de olabilmektedir.

 

 

Ön Araştırma

 

Endüstriyel tasarım tescili istenen ürün için yapılan ön araştırma, tasarımın yenilik ve ayırt edicilik kriterlerini taşıyıp taşımadığı hususunun yorumlanması için yapılmaktadır.

Tasarım Tescili

 

Endüstriyel tasarım tescili ile bir tasarımın görünüşü, örneğin şekli ve/veya dış hatları korunmaktadır.

 

Başvuru

 

Tasarımın tüm belirgin özelliklerini yansıtan resim, çizim, grafik, fotoğraf veya benzeri bir biçimde hazırlanmış görsel anlatımı, hazırlanan tarifname ve gerekli belgeler ile birlikte endüstriyel tasarım tescil başvurusu Türkiye’de, ilgili resmi kurum olan Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapılmaktadır.  Endüstriyel tasarım tescili için hazırlanan tarifname, tasarımın görsel özelliklerini açıklayan kısa bir betimlemedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler:

 

* Tasarımın ayırt edici kısımlarının da görülebileceği görüntüleri

 

* Başvuru sahibi bilgileri

 

* Başvuru sahibi tarafından imzalı vekaletname

 

Yayın Takibi

 

Tasarım tescilleri, resmi tasarım bülteninde aylık olarak yayınlanmaktadır. Vekillik hizmeti verdiğimiz müşterilerimizin tescilli tasarımlarına benzer veya aynı tasarım yayını olup olmadığı resmi tasarım bültenlerinden takip edilmektedir.

 

İtiraz

 

Bültenlerde benzer veya aynı tasarımların tespiti halinde ilgili tasarıma yasal süreleri içerisinde “tasarımın yeni ve ayırt edici olmadığına” ilişkin müşterimizin isteği doğrultusunda itiraz edilebilmektedir.

Yurt Dışında Başvuru-Tescil

 

Endüstriyel tasarım koruması, tescil edildiği ülkede geçerlidir. Bu nedenle tasarımdan yurt dışında da ticari olarak faydalanılacak ise tasarımı yurt dışında da tescil ettirmek çok önemlidir.

 

Yurt dışı işlemleri için firmamız yurt dışındaki partnerleri ile özenle hizmet vermektedir. Yurt içinde tescil belgesi ile sağlanan korumanın diğer ülkelerde de sağlanabilmesi için koruma düşünülen ülkelerde ulusal, bölgesel ve/veya uluslararası başvuru yapılabilir. Bu başvurular Türkiye’nin de dâhil olduğu uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılmaktadır.

Yenileme

 

Bir endüstriyel tasarımın koruma süresi 5 yıldır. Bu süreyi 5 yılda bir süresi içerisinde yenileme yapmak suretiyle 25 yıla kadar uzatmak mümkündür.

 

Tasarım tescili çoklu ise kısmi yenileme yapılabilmektedir.

 

Yenileme süreleri firmamız tarafından takip edilerek müşterilerimize süreler konusunda bilgilendirmelerde ve hatırlatmalarda bulunulmaktadır.

Sözleşmeler

 

Endüstriyel tasarımın kullanım hakkı, lisans veya devir sözleşmesi ile kişi ve/veya firmalara verilebilir. Bu konuda firmamız danışmanlık hizmeti vermektedir.

Endüstriyel Tasarım