TEKNİK RAPOR

 

Firmamızda vekilliğini yaptığımız kişi veya şirketlerden gelen talepler doğrultusunda;
 
 
•Patent veya faydalı model dokümanlarının koruma kapsamlarının değerlendirilmesi 
 
•Faydalı model belgeleri için yenilik tespiti yapılması
 
•Bir dava açılıp açılmamasına karar verilmek üzere bir ürün ile bir patent ve/veya faydalı model dokümanının karşılaştırılması
 
•Tecavüzün tespiti için belge ve ürün karşılaştırması
 
•Hükümsüzlük veya hakka tecavüz davalarında belge ve/veya ürün karşılaştırmaları konularında kullanılmak üzere teknik raporlar hazırlanmaktadır.

ARAŞTIRMALAR

Faaliyet Serbestliği
 
Bir ürünün bir ülkede 3. kişiler tarafından serbestçe kullanılabilmesi için o ürünün o ülkede herhangi bir başvuru sistemi ile korunmuyor olması gerekmektedir.  Patent, marka veya endüstriyel tasarım korumaları ile korunan bir ürünün yetkisi olmayan kişilerce kullanımı veya satışı o ülkede hakka tecavüz davalarına konu olabilmektedir. Bu davalar para veya hapis cezaları ile sonuçlanabilmektedir. Bu sebepten herhangi bir ürünün bir ülkeye satışının veya o ülkede üretiminin yapılmaya başlanmasından önce ürünün o ülkede serbestçe kullanılabilirliğinin bilinmesi gerekmektedir.
 
Faaliyet Serbestliği Araştırması
 
Bir ürünün bir ülkede serbestçe kullanılabilirliğine ilişkin araştırmalar firmamız tarafından yürütülmekte ve raporlanmaktadır.

Teknik Rapor ve Araştırmalar