Firmamızda fikri ve sınai mülkiyet hukuk danışmanlığı çerçevesinde başlıca aşağıdaki sıralanan konularda hizmet sunulmaktadır.
 
Bu alanda oluşacak davalarınız (Marka, Patent ve/veya Tasarım hükümsüzlük veya tecavüz ceza ve hukuk davaları) için işbirliği yaptığımız tecrübeli avukatlar aracılığı ile dava süreçleriniz yürütülmektedir.
 
Fikri Haklar ile ilgili anlaşmazlıkların çözülebilmesi için yetkili Mahkemeler ihtisas mahkemesi olarak kurulmuş olan Fikri ve Sınai Haklar Hukuk ile Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemeleridir. Bu mahkemeler sadece İstanbul, Ankara ve İzmir’de açılmış bulunmaktadır. Diğer illerde oluşan anlaşmazlıklar için mahalli Ticaret ve Asliye Ceza Mahkemeleri, Yüksek Savcılar ve Hâkimler Kurulu tarafından yetkilendirilmektedir.
 
Fikri ve sınai mülkiyet hukuk danışmanlığı çerçevesinde başlıca sunulan hizmetlerimiz:
 
•Marka, Patent, Tasarım itirazları
 
•İhtar Çekme, ihtara cevap verme
 
•Davalar ile ilgili savunma dilekçesi hazırlanması
 
•Davalar ile ilgili bilirkişi görüşleri hazırlanması 
 
•Tecavüz tespiti ile ilgili teknik raporlar hazırlanması
 
•Lisans-Devir sözleşmeleri

Hukuk