Koruma Kapsamı

 

İlim, edebiyat, güzel sanatlar, müzik ve sinema eserleri olarak kabul edilen her türlü fikir ve sanat eserleri;  yetkisi olmayan kişilerce kopyalama ve çeşitli diğer kullanımlara karşı 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunmaktadır.  

 

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eserler, eserin yaratıldığı andan başlayan doğal bir korumaya sahiptir.

 

Eserin herhangi bir kuruma kayıt (tescil) ettirilmesi ya da onaylattırılması zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak eser üzerindeki hakların korunması ve özellikle hak sahipliklerinin belirlenmesinde ispat kolaylığı sağlanması amacıyla isteğe bağlı tescil işlemlerinin yapılması mümkündür. Tescil işlemi Türkiye’de başlıca olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde “Telif Hakları Genel Müdürlüğü” tarafından yapılmaktadır. 

 

Diğer yandan esere zaman damgası basılarak eserin yapıldığı tarihi belirlemeye yönelik hizmet veren başka kuruluşlar da bulunmaktadır.

 

Firmamızda konu ile ilgili danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Eser Hakları