Entegre Devre Topografyası

 

Entegre devreyi oluşturan tabakaların üç boyutlu dizilimini gösteren görüntüler dizisidir. Her görüntü entegre devrenin üretiminin herhangi bir aşamasındaki yüzeyinin tamamını veya bir kısmını göstermektedir. 

 

Koruma: Türkiye’de, entegre devre topografyası koruması “5147 Sayılı Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanun” uyarınca sağlanmaktadır ve koruma için gerçekleştirilen tescil başvurusu, Türkiye’de ilgili resmi kurum olan Türk Patent Enstitüsü’ne yapılmaktadır.

 

Başvuru; Entegre devre topografyası hakkında özet bilgi, entegre devreye ait kopya veya çizimleri ve gerekli belgelerle yapılmaktadır.

 

 

Başvuru için gerekli belgeler:

 

* Entegre devreye ait kopya veya çizimleri görüntüleri

 

* Başvuru sahibi bilgileri

 

* Başvuru sahibi tarafından imzalı vekaletname

 

 

 

Entegre Devre Topoğrafyası