Coğrafi İşaret

 

Belirgin bir niteliği, ürün veya bölgenin bulunduğu bir yöre, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işarettir.

 

Coğrafi işaretler, 555 Sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile korunmaktadır. 

 

Başvuru-Tescil

 

Coğrafi işaret tescilinin amacı, bölgesel değer yaratan ürünlerin koruma altına alınmasıdır. Coğrafi işaretler tek başlarına marka gibi kullanılamamaktadır. Bir işletmenin sunduğu marka ismi altında sunduğu bir malın bir coğrafi işaret özelliği taşıması halinde o marka ile coğrafi işaret ismi birlikte kullanılabilmektedir. 

 

Kimler Başvuru Yapabilir? 

 

Ürünün üreticisi olan gerçek ve tüzel kişiler, tüketici dernekleri, konu ve coğrafi yöre ile ilgili kamu kuruluşları, coğrafi işaret başvurusu yapma hakkına sahiptir. 

 

 

Nereye başvurulur?

 

Coğrafi işaret tescil başvurusu, Türkiye’de ilgili resmi kurum olan Türk Patent Enstitüsü’ne yapılmaktadır.

Coğrafi İşaretler